Meaning of the Sanskrit Word: nitamba

  nitamba—breast    SB 8.8.41-46
  nitamba—on her hips    SB 8.12.18
  nitamba-bimbam—His rounded hips.    SB 3.28.24
  nitamba-kuñjaḥ—whose trees and vegetables along the slopes    SB 5.20.19
  nitamba-prabhavāḥ—born of the slopes    SB 5.19.16
  nitamba-stana—by her hips and firm breasts    SB 10.6.5-6

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z