Meaning of the Sanskrit Word: nirvidyeta

  nirvidyeta—becomes detached    SB 4.13.46
  na nirvidyeta—is not satiated    Madhya 9.266, Madhya 22.61

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z