Meaning of the Sanskrit Word: nirasana

  nirasana—which wipe out    SB 5.3.4-5
  nirasana—refutation.    Madhya 14.146
  nirasana-mukha—by the rejection of that which is irrelevant    SB 10.13.57

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z