Meaning of the Sanskrit Word: nibandhanah

  nibandhanah—obligations    SB 3.21.52-54
  guna-karma-nibandhanah—captivation by the three modes of material nature    SB 7.7.27
  karma-nibandhanah—the bondage of fruitive activities.    SB 8.23.10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z