Meaning of the Sanskrit Word: nayanera

  nayanera—of the eyes    Madhya 2.71
  kamala-nayanera—of the lotus-eyed    Adi 6.31

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z