Meaning of the Sanskrit Word: nasanah

  nasanah—relieving    SB 3.20.27
  papa-nasanah—the destruction of sinful reactions    SB 7.15.74
  arti-nasanah—it immediately vanquishes all kinds of disease.    SB 9.17.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z