Meaning of the Sanskrit Word: narayanira

  narayanira—of Narayani    Adi 17.230
  narayanira nandana—son of Narayani    Adi 11.54

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z