Meaning of the Sanskrit Word: naipunya

  naipunya—endowed with expertise    SB 6.16.63
  atma-naipunya-mrdita-kasayah—freed from all lust and anger by his expertise in such thinking    SB 5.7.6

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z