Compound Sanskrit Words Containing: naimisaranye

  naimiṣāraṇye rahilā—stayed at Naimiṣāraṇya    Madhya 25.202
  naimiṣāraṇye āilā—came to Naimiṣāraṇya, (a place near Lucknow).    Madhya 25.201

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z