Meaning of the Sanskrit Word: nahena

  nahena—is not    Madhya 10.13
  nahena—it is not    Antya 18.68
  teṅha nahena—he is not    Madhya 10.156

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z