Meaning of the Sanskrit Word: nagariya

  nagariya—citizens    Adi 17.121
  nagariya loka—the citizens in general    Adi 17.129

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z