Meaning of the Sanskrit Word: mukhyan

  mukhyan—headed by    SB 9.24.53-55
  paramahamsya-mukhyan—of the best of the paramahamsas    SB 3.22.19
  yadu-mukhyan—principal personalities in the Yadu dynasty    SB 9.24.49
  atma-mukhyan—the confidential ministers of Bali Maharaja    SB 8.20.24

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z