Meaning of the Sanskrit Word: martyam

  martyam—dying    SB 2.6.18
  martyam—her mortal body    SB 3.33.32
  martyam—material body    SB 4.9.12
  martyam—an ordinary mortal human being    Antya 5.137
  mārtyam—material elements    SB 3.33.32
  ati-martyam—uncommon    SB 4.23.38
  etat martyam—this body    SB 4.2.21

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z