Meaning of the Sanskrit Word: mahimani

  mahimāni—very powerful    SB 1.15.16
  nija-mahimani—whose own glory    SB 10.13.57
  sva-mahimani—Your own magnificence    SB 4.9.10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z