Meaning of the Sanskrit Word: kustha

  kustha—leprosy    Adi 17.45, Madhya 7.136, Antya 3.209, Antya 3.214
  kustha—the infection of leprosy    Madhya 7.141
  kustha-vyadhite—by the disease of leprosy    Adi 17.48

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z