Meaning of the Sanskrit Word: ksaneke

  ksaneke—in a moment    Adi 6.87, Antya 3.35, Antya 4.55
  ksaneke—after just a few moments    Madhya 9.291
  ksaneke—in a second    Madhya 21.23
  ksaneke—within a moment    Antya 19.37
  ksaneke karite pana—drinking only for a moment    Antya 19.48
  ksaneke asibena—he will come within a moment    Antya 5.15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z