Meaning of the Sanskrit Word: khaite

  khāite—to eat    Adi 14.27, Adi 14.30, Madhya 3.72, Madhya 3.73, Madhya 3.74, Antya 6.111, Antya 6.281
  khāite—eating    Madhya 14.87, Antya 13.76, Antya 16.8, Antya 20.18
  khāite—to eat.    Adi 14.25, Madhya 14.41
  gaḍa-khāite—in the surrounding water    Madhya 15.176
  khāite lāgilā—began to eat.    Antya 6.84
  khāite nā pāre—cannot eat.    Antya 6.316
  prasāda khāite—to take your meal    Antya 10.93

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z