Meaning of the Sanskrit Word: kathora

  kathora—hard    SB 3.19.15
  kathora—cruel    SB 5.13.3
  kathora—sharp    SB 6.12.2
  kathora—very, very hard    SB 8.7.14
  kathora-nemina—which was very sharp    SB 9.15.34

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z