Meaning of the Sanskrit Word: kathara

  kathara—of words    Madhya 6.105
  kathara asvada—tasting of all the topics.    Madhya 25.242
  krsna-kathara—the talks of Krsna    Antya 5.66
  krsna-kathara sravana—listening to discourses on topics concerning Krsna.    Antya 5.159

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z