Meaning of the Sanskrit Word: kasi

  kāśī—Kāśīśvara    Adi 10.142
  kāśī—Vārāṇasī    Adi 10.152-154
  kāśī—in Benares    Madhya 1.238
  kāśī—to the holy place named Kāśī    Madhya 17.82
  kāśī-miśra—Kāśī Miśra    Madhya 9.349, Madhya 10.32, Madhya 11.169, Madhya 12.154-155, Madhya 13.62, Madhya 14.115, Madhya 16.45, Madhya 16.254, Madhya 25.229, Antya 9.59 (and more...)
  kāśī-miśra—of the name Kāśī Miśra    Adi 10.131, Madhya 6.281, Madhya 11.119
  kāśī haite—from Kāśī    Madhya 25.261, Antya 13.90
  kāśī-miśra kahe—Kāśī Miśra said    Madhya 10.23, Antya 9.67
  kāśī-miśre—unto Kāśī Miśra    Madhya 10.22, Madhya 14.106
  kāśī-miśre—Kāśī Miśra    Madhya 12.72, Antya 9.150
  kāśī-miśrera—of Kāśī Miśra    Madhya 10.101, Antya 11.85
  kāśī pāile—when they passed away at Kāśī (Vārāṇasī)    Antya 13.118
  kāśī-miśra—My dear Kāśī Miśra    Antya 9.117
  kāśī-miśra-ghare—to the house of Kāśī Miśra.    Madhya 10.31
  kāśī-miśra-gṛha—to the house of Kāśī Miśra    Madhya 11.125
  kāśī-miśre kṛpā—His mercy to Kāśī Miśra    Madhya 1.129
  kāśī-miśrera bhavana—the house of Kāśī Miśra    Madhya 10.21
  kāśī-miśrera ghare—in the house of Kāśī Miśra    Madhya 10.28
  kāśī-miśrera āśā—the hope of Kāśī Miśra.    Madhya 10.36
  kāśī-nivāsinaḥ—the residents of Vārāṇasī    Madhya 25.1
  kāśī-priya—to Lord Śrī Caitanya, who is very dear to Kāśī Miśra    Antya 11.4
  kāśī-purī—to Benares.    Adi 16.18
  kāśī-pure—at Vārāṇasī    Madhya 19.250
  kāśī-vāsī—the inhabitants of Benares    Madhya 25.69
  kāśī-vāsīre—the residents of Vārāṇasī (Kāśī)    Madhya 25.261
  miśra-kāśī—Kāśī Miśra    Madhya 15.20
  saba kāśī-vāsī—all the inhabitants of Kāśī (Vārāṇasī)    Madhya 25.165

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z