Compound Sanskrit Words Containing: kamakosthi

  kamakosthi haite—from Kamakosthi    Madhya 9.178
  puri kamakosthi—to Kamakosthi-puri.    Madhya 9.177

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z