Meaning of the Sanskrit Word: kadi

  kadi—snatching    Adi 10.38, Adi 14.26, Antya 6.323
  kadi—from the pulp of dal    Madhya 4.70
  kadi—small conchshells    Antya 1.19
  kadi—taking away    Antya 11.28
  kadi-ba-uli—bangles worn on the hand    Adi 13.112
  kadi nila—took it away    Antya 19.48
  raja-kadi—the revenue of the King    Antya 9.92

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z