Meaning of the Sanskrit Word: janiya

  janiya—knowing    Madhya 4.176, Madhya 6.200, Madhya 10.160, Madhya 12.220, Madhya 13.112, Madhya 14.106, Madhya 18.24, Antya 1.11, Antya 1.77, Antya 6.280 (and more...)
  janiya—understanding    Madhya 8.49, Antya 17.30
  janiya—knowing.    Madhya 15.222, Antya 16.55
  janiya—knowing as.    Madhya 8.127
  balistha janiya—knowing it to be more prominent.    Antya 8.79
  na janiya riti—not knowing the regulative principles    Antya 5.135

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z