Meaning of the Sanskrit Word: iham

  iham—whose activities    Adi 17.1
  iham—activity    Madhya 5.1
  adbhuta-iham—whose activities are wonderful    Madhya 19.54
  guna-iham—endeavor to satisfy the senses    SB 5.5.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z