Meaning of the Sanskrit Word: gayana

  gayana—from chanting or distributing    SB 7.9.43
  gayana—singing    Adi 7.41
  gayana—singers    Adi 13.109
  gayana—singing.    Madhya 1.54
  gayana—performers of kirtana    Madhya 13.33
  gayana—chanting.    Madhya 14.98
  gayana bantiya—dividing the singers.    Madhya 13.34
  karaya gayana—made to sing    Antya 15.88
  nartana-gayana—dancing and chanting    Adi 7.68

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z