Meaning of the Sanskrit Word: gaudiyara

  gaudiyara—of this Vaisnava from Bengal    Madhya 12.125
  gaudiyara natha—worshipable by all the Gaudiya Vaisnavas.    Antya 20.142-143

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z