Meaning of the Sanskrit Word: dvarah

  dvarah—gates    SB 4.25.45, SB 4.28.57
  dvarah—doors    SB 4.25.46
  dvarah—whose door    SB 7.7.27
  bahih-antah-pura-dvarah—the doors inside and outside the house    SB 10.4.1
  dvarah ca—as well as the doors    SB 10.3.48-49

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z