Meaning of the Sanskrit Word: dunha

  dunha—both of them    Adi 14.65, Adi 15.24
  dunha—both    Madhya 6.228, Madhya 8.23
  dunha—the two    Madhya 1.50
  dunha—two    Madhya 1.212
  dunha—the two of Them    Madhya 14.193
  dunha dekhi—seeing both of Them    Madhya 5.138
  dunha prabodhiya—pacifying them    Madhya 15.253
  dunha sane—with both Rupa Gosvami and Haridasa    Antya 1.60
  toma-dunha vina—except you two    Madhya 16.89

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z