Meaning of the Sanskrit Word: drdham

  drdham—obstinate    Bg 6.34
  drdham—very    Bg 18.64
  drdham—deep    SB 1.8.41
  drdham—determined    SB 1.10.33
  drdham—firmly fixed    SB 2.4.3-4
  drdham—deeply    SB 3.17.29
  drdham—solidly    SB 3.23.57
  drdham—firmly    SB 4.23.13
  drdham—greatly    SB 5.17.2
  drdham—so firmly convinced or fixed in your decision    SB 8.20.15
  drdham—staunch    SB 3.25.22
  drdham iti—very firmly    Madhya 22.57-58

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z