Meaning of the Sanskrit Word: dola

  dola—palanquin    Adi 13.114
  dola-yatra—the festival of Dola-yatra    Antya 1.215, Antya 4.114, Antya 4.207
  dola anantare—after the Dola-yatra    Antya 1.216
  dola-yatra—the Dola-yatra festival    Madhya 7.5
  dola-yatra dekhi—after seeing the Dola-yatra ceremony    Madhya 16.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z