Meaning of the Sanskrit Word: dhumra

  dhūmra—smoky    SB 3.14.25, SB 8.7.15
  dhūma-dhūmra-ātmanām—whose bodies are simply becoming blackish because of smoke    Madhya 24.215
  dhūmra-dhiyaḥ—the less intelligent class of men    SB 4.29.48
  dhūmra-ketum—Dhūmraketu    SB 5.7.2
  dhūmra-ātmanām—tinged body and mind    SB 1.18.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z