Meaning of the Sanskrit Word: dharan

  dharān—the followers    SB 4.7.14
  śmaśru-dharān—wearing mustaches    SB 9.8.5-6
  kāma-rūpa-dharān—who could assume any form, according to their own desire    SB 10.4.44

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z