Meaning of the Sanskrit Word: dekhibe

  dekhibe—you will see.    Madhya 11.12
  dekhibe—will see you    Madhya 11.53
  dekhibe—will see    Madhya 21.134
  nā dekhibe—you will not see    Antya 2.125

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z