Meaning of the Sanskrit Word: dekhaite

  dekhāite—to show    Madhya 4.187
  dekhāite—to exhibit    Madhya 4.208
  loke dekhāite—to exhibit within the material world    Madhya 21.103

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z