Meaning of the Sanskrit Word: dande

  daṇḍe—punishes    Adi 3.79, Adi 12.70, Madhya 18.115
  daṇḍe—in punishing.    SB 6.3.27
  daṇḍe—in the matter of chastisement    Adi 10.32
  aṣṭa daṇḍe—in eight daṇḍas    Madhya 20.389
  uru-daṇḍe—spinal cord    SB 1.7.13-14

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z