Meaning of the Sanskrit Word: chadimu

  chadimu—shall I give up.    Antya 3.249, Antya 4.38
  chadimu—I shall give up    Antya 4.11
  chadimu parana—I shall give up life.    Antya 11.34
  deha chadimu—I shall give up this body    Antya 4.12
  kaudi chadimu—I shall excuse all the dues    Antya 9.102

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z