Meaning of the Sanskrit Word: caryaya

  caryaya—by discussion    SB 4.22.22
  caryaya—by the activities    SB 5.5.34
  gaurava-caryaya vihinah—without proud behavior    Adi 4.131
  paramahamsya-caryaya—by following in the footsteps of great acaryas    SB 4.22.24
  vrata-caryaya—by religious observances    SB 3.23.4-5
  vrata-caryaya—observing the vow    SB 8.17.17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z