Meaning of the Sanskrit Word: cadiya

  cadiya—rising    Adi 14.35
  cadiya—getting up    Madhya 18.104
  attali cadiya—going up high in the palace.    Antya 10.63
  dolaya cadiya—riding on a palanquin    Madhya 16.98
  naukate cadiya—getting on the boat    Madhya 16.122
  naukate cadiya—getting aboard a boat    Antya 10.42

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z