Meaning of the Sanskrit Word: buke

  buke—on the chest    Adi 17.181, Madhya 15.252, Madhya 15.273
  tāṅra buke—on his chest    Madhya 12.148

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z