Meaning of the Sanskrit Word: bruhi

  brūhi—please tell    Bg 5.1, SB 1.1.23, SB 2.10.49-50, SB 4.8.37, SB 4.25.5, SB 7.1.21, SB 7.1.48
  brūhi—please speak    SB 1.1.17, SB 1.12.3, SB 5.10.18
  brūhi—please explain    SB 1.19.38, SB 3.12.36, SB 3.29.1-2
  brūhi—kindly explain    SB 3.26.9, SB 7.14.1, Madhya 24.320
  brūhi—tell    Bg 2.7
  brūhi—please tell us    SB 1.1.11
  brūhi—kindly describe    SB 3.7.40
  brūhi—kindly speak    SB 3.13.3
  brūhi—please narrate    SB 3.14.4
  brūhi—please state    SB 6.18.46
  brūhi—kindly inform us    SB 8.15.27
  tat brūhi—therefore please explain that    SB 10.12.42

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z