Compound Sanskrit Words Containing: bhakata

  bhakata-vatsala—very attached to His devotees    Madhya 4.177
  bhakata-vatsala—always affectionate to devotees    Antya 11.42
  kṛṣṇa-bhakata-pradhāna—the chief of the devotees of Lord Kṛṣṇa    Madhya 11.26

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z