Meaning of the Sanskrit Word: balakera

  balakera—of the child    Adi 2.33, Adi 13.104, Adi 13.116, Antya 4.186
  balakera—of the boy    Madhya 4.26
  balakera rita—the nature of a small boy.    Antya 3.7
  vatula balakera—of a mad son    Madhya 15.50

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z