Meaning of the Sanskrit Word: bahulya

  bāhulya—elaboration    Adi 1.105
  bāhulya—of the expansion    Adi 12.55
  bāhulya—more elaborately    Antya 14.10
  ati-bāhulya—too abundant    Antya 18.11
  kuṭumba-bāhulya—the many members of the family    Antya 9.140

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z