Meaning of the Sanskrit Word: asiha

  āsiha—come    Madhya 16.233
  āsiha—please come    Madhya 16.240
  āsiha—return    Antya 13.39
  nā āsiha—do not come    Antya 12.81
  āsiha nīlācale—come to Jagannātha Purī    Antya 13.114

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z