Meaning of the Sanskrit Word: apayayan

  apāyayan—feeding them    SB 10.13.24
  apāyayan—fed them    SB 10.13.31
  sutān apāyayan—began to feed their respective sons.    SB 10.13.22

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z