Meaning of the Sanskrit Word: apatyam

  apatyam—issue    SB 2.7.4
  apatyam—son    SB 3.33.22
  apatyam—the children    SB 5.18.19
  apatyam—a son    SB 6.18.69
  apatyam—a child    SB 7.5.37
  apatyam—offspring    SB 9.22.7
  apatyam—child    SB 10.4.15
  kad-apatyam—bad son    SB 4.13.46
  nabhaga-apatyam—was the son of Mahārāja Nabhaga    SB 9.4.1
  sa-apatyam—along with his one hundred sons    SB 3.20.2
  tasya apatyam—his son    SB 9.22.43

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z