Meaning of the Sanskrit Word: apamana

  apamana—disrespect.    Adi 12.40, Antya 3.164
  apamana—insult.    Adi 16.96
  apamana—dishonor    Antya 3.103
  apamana—insult    Antya 3.202
  apamana kari—by insulting    Antya 7.127
  kare apamana—insults    Antya 16.129
  mora karena apamana—He insults me.    Antya 7.123
  vaisnava apamana—insults to the devotees    Antya 3.147

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z