Meaning of the Sanskrit Word: aniyacha

  aniyacha—have you brought    Madhya 20.25
  maha-prasada aniyacha—you have brought the maha-prasada    Antya 11.19

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z