Meaning of the Sanskrit Word: angana

  angana—courtyard    Adi 14.80
  angana—the courtyard    Antya 3.151
  angana—the woman    SB 4.28.45
  angana-darsaniya—visible only to the ladies within the house    SB 10.8.24
  angana-asramam—household life    SB 4.29.55
  gopa-angana-gana-vimohana—for bewildering the groups of the gopis    Antya 1.162
  kula-angana—of family ladies    Antya 1.168
  vara-angana—of beautiful women    Antya 17.40
  vraja-angana—of the beautiful women of Vraja    Adi 4.74-75

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z