Compound Sanskrit Words Containing: alambanam

  isvara-alambanam—completely taking shelter at the lotus feet of the Supreme Lord    SB 9.21.17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z